FAQ

 

За нас

Сайта https://konas-ood.com  е собственост на КОНАС – ООД.

КОНАС – ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:
гр. Благоевград 2700, бул. Св. Св. Крил и методи 9
ЕИК: 101708067; МОЛ: Наско Котоманов
Телефон за контакт: +359 878 299 065

Адресът на нашия сайт: https://konas-ood.com

Какви лични данни събираме и защо

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услуга Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Анализ

С кого споделяме данните ви

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Вашата информация за контакт

Сайта https://konas-ood.com е собственост на КОНАС – ООД.

КОНАС – ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:
гр. Благоевград 2700, бул. Св. Св. Крил и методи 9
ЕИК: 101708067; МОЛ: Наско Котоманов
Телефон за контакт: +359 878 299 065

Допълнителна информация

Как защитаваме личните ви данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайтa, собственост на КОНАС – ООД ЕИК: 101708067 Ако сте или станете потребител на нашия уеб сайт – https://konas-ood.com , можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. https://konas-ood.com под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта, който посещавате.

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

https://konas-ood.com ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. https://konas-ood.com няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на https://konas-ood.com са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. https://konas-ood.com се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайта, собственост на КОНАС – ООД  ЕИК: 101708067

СИГУРНОСТ

Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ

Настоящата политика за защитата на личните данни се отнася за сайта, собственост на КОНАС – ООД ЕИК: 101708067 и никой друг. Сайтът, собственост на КОНАС – ООД ЕИК: 101708067, може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни на своите потребителите и клиенти.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в текущата интернет страница. Ръководството на КОНАС – ООД ЕИК: 101708067 си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко време, без това да противоречи на Закона за защита на личните данни на Република България.

ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Право на информираност: Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични във връзка с ползването на продукти и услуги на https://konas-ood.com;

Право на достъп: Вие имате право да получите информация относно обработването на Вашите лични данни, достъп до тях и правата Ви във връзка с това;

Право на коригиране: Вие имате право на или допълване на Вашите лични данни, в случай че те са неточни или непълни;

Право на изтриване: Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период от 1 година се съхраняват: информация за сключени договори; данните за изпращаните електронни съобщения по ЗЕДЕУУ.

Право на ограничаване във връзка с обработването на данните: Вие имате възможност да ограничите обработването на Вашите лични данни, ако са налице основания за това и при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;

Право на преносимост на данните: при обработване в автоматизиран вариант, данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обхваща само данни, предоставени лично от Вас, като субект на данни, както и лични данни, генерирани и събрани в хода на отношенията ни с Вас.

Право на оттегляне на съгласие: По всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, на база дадено от Вас съгласие, като това не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието;

Право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;

Право на възражение: Вие имате право да възразите по отношение обработването на данни на базата на легитимен интерес. В случай на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно ще го изпълним.

Право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Цели, необходими за сключване и изпълнение на договор /ежемесечна услуга или еднократно действие/. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на лицензионно споразумение и договор за продукти и услуги между Вас и https://konas-ood.com.

Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие. Вашите данни могат да бъдат обработвани на база изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в това изрично съгласие.

Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на https://konas-ood.com. Те са свързани със спазване на законови задължения на https://konas-ood.com и включват изпълнение на предвидени във закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане компетентни държавни или съдебни органи.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

https://konas-ood.com не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази политика, по сключените лицензионни споразумения и договори и по предвидените в закона случаи.

https://konas-ood.com предоставя получените във връзка с отношенията с клиента и изпълнението на договор или търговското споразумение данни, само по предвидения в закона ред и само на:

– оторизираните публични органи /НАП, НОИ, МВР, съдебни органи и др./;

– на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и то само по негово нареждане или възлагане /счетоводна къща, поддържащи информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнение предмета на договора или търговското споразумение;

ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ – COOKIES

Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на уеб сайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на уеб сайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този уеб сайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този уеб сайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта … не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на сайта, което ни позволява да подобряваме функционалността му, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този уеб сайт?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на …. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия сайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. Всички „бисквитки“, които се ползват на този уеб сайт, се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.